Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Chynowie


nr rachunku bankowego:
72 2030 0045 1110 0000 0331 2620


kod Swift Banku: GOPZPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL72 2030 0045 1110 0000 0331 2620